Български толеранс-индикатор ЕТ1

Български толеранс-индикатор ЕТ1 Български толеранс-индикатор ТИ1 Толеранс-индикаторът е сервизен и производствен уред, предназначен за директно отчитане процентното отклонение на съпротивления, капацитети и индуктивности в сравнения с тяхната номинална стойност чрез помощта на подходящ еталон. Също преносим. Наричан още ТИ1. Заповядайте да видите и техническите му характеристики: Толеранс-индикатор ЕТ1 Tolerans-indikator ET1 Производство на завод Електроника София. Така изглежда отблизо: Толеранс-индикатор ЕТ1...