1905 г. – Телеграф без жици – Първата БГ радиотехническа книга

Вижте в Sandacite.BG коя е първата българска радиотехническа книга... Телеграф без жици - Първата българска радиотехническа книга Когато едно техническо достижение се разпространи до такава степен, че се превърне в масово употребявана от хората технология, се появява и нуждата от специализирана литература. Обикновено това са книги и статии, насочени и към професионалистите,...

[1937] В техническите училища на Царство България

Малко познати фрагменти от техническото образование в Царство България, изровени от Сандъците – Sandacite. В техническите училища на Царство България Целта на днешната ни публикация е някак непълна. Техническото образование в Царство България е една много мащабна тема, на която (в зависимост от размаха, с който я разглеждате), можете да посветите както...

В техникума ВИЛХЕЛМ ПИК през 1984 г.

В техникума ВИЛХЕЛМ ПИК през 1984 г. В-техникума-ВИЛХЕЛМ-ПИК-през-1984-г. Историята ,,Всичко започна с една заповед на Минис­терството на народната просвета от 14 септември 1960 година. Според нея от Образцовия техникум по механотехника бяха отделени специалностите „Двига­тели с вътрешно горене", „Автомобили - експлоатация и ремонт", „Термични и Водноенергетични съоръжения" и „Топлин­на и хладилна техника". Началото, както...