В техникума ВИЛХЕЛМ ПИК през 1984 г.

В техникума ВИЛХЕЛМ ПИК през 1984 г. В-техникума-ВИЛХЕЛМ-ПИК-през-1984-г. Историята ,,Всичко започна с една заповед на Минис­терството на народната просвета от 14 септември 1960 година. Според нея от Образцовия техникум по механотехника бяха отделени специалностите „Двига­тели с вътрешно горене", „Автомобили - експлоатация и ремонт", „Термични и Водноенергетични съоръжения" и „Топлин­на и хладилна техника". Началото, както...