ИЗОТ 1020 С – текстообработваща машина

ИЗОТ 1020 С - текстообработваща машина ИЗОТ 1020 С - текстообработваща машина Настолната текстообработваща машина ИЗОТ 1020С е предназначена за въ­веждане, редактиране, отпечатване и архивиране на текстова информация в звена за управленска дейност, във ведомства, промишлени предприятия, машинописни бюра и секретарски работни места. Основни технически данни Обем на работната памет за текст — 10 000...