Видове електронни лампи

Видове електронни лампи Видове електронни лампи Днешната лекция в Сандъците - сандъците е за градивния елемент на огромна част от радиоелектронната апаратура, която изпълва нашите колекции - нейно величество електронната лампа! Електрически ток във вакуум Ако разреждането на газа в една тръба е много голямо и вероятността за сблъскване между молекули, йони и електрони е малка,...