Български домашен фризер

Български домашен фризер в Сандъците - Sandacite! Български домашен фризер В началото на 80-те г. Институтът по хладилна техника - София разработва една интересна новост - описаният като ,,консерватор за за­мразени продукти" уред с индекс КЗП-315, който по-късно се произвежда в за­вод „Хладилна мебел“ гр. Сливница. На практика това си е обикновен фризер...