Имефон от 1975 г.: български телефон с електронна памет

През 1975 г. се появява българският телефон с електронна памет Имефон - вижте подробно за него в Sandacite.BG. Стар български телефон Имефон Често в работата се случва да извършваме бързо едно след друго няколко кратки действия, каквото напр. е воденето на кратки телефонни разговори. Дори няколко секунди забавяне тежат, когато човек...

Директорът Ви търси!

Вижте в Сандъците - Sandacite как директорът ще Ви потърси и ще запита за Вас! Директорско-секретарска уредба Вега Днес ще Ви представим една телекомуникационна джаджа, разработена през втората половина на 1960-те г. (вер. 1967) в Телефонния завод в Белоградчик. Става дума за директорско-секретарска уредба, позволяваща на ръководителя на един малък колектив...