Българската техника – защитена област!

Българската техника - защитена област! Българската техника - защитена област! Снимката е от списание Млад конструктор, брой от 1976 г. Изобразява ученичка от техникум, която измерва нещо по звука на телевизор Средец 2. Видя ни се много мила и решихме да я споделим с Вас.

Стар български телевизор Средец

Средец има два варианта - с 6 и с 3 потенциометъра - които се произвеждат през втората половина на 60-те г. от СЗ ,,Кл. Ворошилов" София. Използуваният кинескоп е 59ЛК1Б, а схемата е като на София 59 І мод., която сме дали в съответната статия - http://www.sandacite.bg/телевизор-софия-59-цели-5-варианта/ Друга разлика е разположеното вдясно...