Български телевизор София 21 + схема, упътване и реклама

София 21 е един от най-разпространените български черно-бели телевизори въобще. Разработен през 1976 г. в СЗ Кл. Ворошилов София, производство - също там. Приготвили сме Ви обилна документация за него от всякакъв род. :) Сандъкът използува руски кинескоп 59ЛК2Б, има изцяло транзисторизирана схема, трансформаторно захранване. Схема -  Тя е разработка на колектив с ръководител инж....