Телевизор Велико Търново ТЦ5101 + схема

ТЦ 5101 (1985 г.) е първата разработка на ТКРТA В. Търново за цветен телевизор с 51 см диагнал на екрана. Схемата е на практика еднаква с тази на Велико Търново 85 -велико-търново-тц5101 схема Те нямат и особени разлики в външния вид:   Да обърнем внимание и на задницата и по-точно на надписа: Отворили сме...

Телевизор Велико Търново 85 + схема и упътване

Вторият модел от изделийната линия Велико Търново. ТЦ 5101 - първата заводска разработка на цветен телевизор с 51 см екран. използуван е кинескоп Тошиба . Произвежда се от 1985 до 1988 г. Схема - велико-търново-85 схема Инструкция за употреба - велико-търново-85-инструкция   Даже работи малко...   ОтзадЕ:         Каквото искате за ВТ`85 можете да питате тук -  http://www.sandacite.bg/forum/viewforum.php?f=17