БГ текстообработваща машина ИЗОТ 1024С

Текстообработваща машина ИЗОТ 1024С в Сандъците - Sandacite! Текстообработваща-машина-ИЗОТ-1024С Eдна от областите, в които в България изключително много са разработвани и произвеждани компютри, е т.н. автоматизация на учрежденския труд. Става дума за компютърни системи, които съдържат процесор и разнообразни устройства за работа с данни - 8-инчови флопита (понякога по 2  в блок -...

ИЗОТ 1002С – властелинът на текстообработката

ИЗОТ 1002С - властелинът на текстообработката - в Сандъците - Sandacite! ИЗОТ-1002С-властелинът-на-текстообработката ИЗОТ 1002C е българска електронна текстообработваща машина. Тя е изградена на базата на МОС ин­тегрални схеми от произвежданата в Комбината за микропроцесорна техника в Ботевград микропроцесорната фамилия CM 600 и се състои от: управляващо устройство на базата на микропро­цесор с 48 килобайта оперативна...

ИЗОТ 1020 С – текстообработваща машина

ИЗОТ 1020 С - текстообработваща машина ИЗОТ 1020 С - текстообработваща машина Настолната текстообработваща машина ИЗОТ 1020С е предназначена за въ­веждане, редактиране, отпечатване и архивиране на текстова информация в звена за управленска дейност, във ведомства, промишлени предприятия, машинописни бюра и секретарски работни места. Основни технически данни Обем на работната памет за текст — 10 000...