[1986] Експерт – българска счетоводна програма!

[1986] Експерт - българска счетоводна програма! [1986] Експерт - българска счетоводна програма!Тави българска счетоводна програма датира от 1986 г. Какво може да прави? Рекламата е достатъчно изразителна! ,,ЕКСПЕРТ не е наречен така случайно. Той ще Ви окаже експертна помощ при ав­томатизацията на всички работни места в счетоводството; ще Ви даде експертен съвет...