Българска кварцова лампа Слънце – по-стар модел

Българска кварцова лампа Слънце в Sandacite.BG! Първата българска кварцова лампа Кварцовата лампа Слънце е известна на много хора, но те обикновено имат предвид по-късната й версия. Ние обаче, верни на ищаха си да изравяме изпод пластовете на времето колкото се може по-стари български неща, успяхме да изнамерим по-ранен неин модел! Той се...