[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти

[1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаменти [1962] Разпределение на помещенията в панелните апартаментиСанитарните помещения на едропанелните жилищни сгради у нас се изпълняват от разпределителни панели. Най-целесъ­образно е обаче санитарните помещения да бъдат решени като санитарни кабини. От НИСИ вече е построена експериментална санитарна кабина от дървесни плоскости. Масовото внедряване на такива кабини обаче...