Стахановското движение в България – кратки щрихи

Стахановското движение в България - кратки щрихи Стахановското-движение-в-България-кратки-щрихи Повечето хора знаят за възникналото в Съветския съюз през 1935 г. Стахановско движение - начинание на последователи на миньора Алексей Стаханов, новатори в производството, които си поставят за цел да увеличат производителността на труда, превишавайки установените норми на производство. Днес в Сандъците - сандъците малко по изключение няма да пишем...