Български професионален плотер ИЗОТ 6413С

Български професионален плотер ИЗОТ 6413 С Български-професионален-плотер-ИЗОТ-6413-С Плотерът ИЗОТ 6413 С е перифер­но устройство за извеждане на гра­фична и буквено-цифрова информа­ция върху хартиен носител. Намира приложение в система с ЕИМ и систе­мите за автоматизация на инженерния труд. Има следните основни технически ха­рактеристики: Нормални климатични условия за експлоатация: температура на околната среда (въз­дух) — 20 ±5...