Универсален измервателен мост ИУ1

Универсален измервателен мост ИУ1 Универсален измервателен мост ИУ1 Уредът е предназначен за измерване на съпротивления, индуктивности и капацитети в много широки граници. Благодарение на своята универсалност и удобство при работа, измервателният мост ИУ1 намира широко приложение в производствени предприятия, ремонтни работилници, лаборатории, научно-изследователски институти, ВУЗ-ове, а и в практиката на електротехници, радиотехници...

Български осцилограф ОН-2

Български осцилограф ОН-2 Български осцилограф ОН-2 Много ценен сервизен уред! Вторият промишлено произвеждан български осцилоскоп. Осциографът ОН-2 е предназначен е за наблюдение на периодични електрически процеси в широк честотен обхват. Може да служи за измерване на напрежение, фаза, честота и дълбочина на модулацията. В комбинация (вобел-генератор) напр. с УКВ сигнал-генера­тор ГМ2 служи за...

Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ГС1 Български вобулоскоп ВС1 ПРИЛОЖЕНИЕ Вобулоскопът ГС1 служи за визуално снемане на честотните характеристики на широколентови селективни устройства. Предназначен е за задоволяване нуждите на сервизните телевизионни бази и промкомбинати, извършващи ремонти на телевизори. Уредът може да бъде изполуван в лаборатории, където се разработват или изпитват широколентови усилватели, в учебни заведения и институти,...

Български толеранс-индикатор ЕТ1

Български толеранс-индикатор ЕТ1 Български толеранс-индикатор ТИ1 Толеранс-индикаторът е сервизен и производствен уред, предназначен за директно отчитане процентното отклонение на съпротивления, капацитети и индуктивности в сравнения с тяхната номинална стойност чрез помощта на подходящ еталон. Също преносим. Наричан още ТИ1. Заповядайте да видите и техническите му характеристики: Толеранс-индикатор ЕТ1 Tolerans-indikator ET1 Производство на завод Електроника София. Така изглежда отблизо: Толеранс-индикатор ЕТ1...