Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть

Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть Рекламна брошура на Тулан: Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Каталогът на радиофабрика Тулан за 1940-1941 г.: Тулан каталог Tulan katalog Резултати след анонимен конкурс, в който Тулан е излязъл победител: Радио Тулан конкурс Radio Tulan konkurs Радио Тулан конкурс...

Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть

Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть Благодарение на г-да Отнян Милев и инж. Васил Бояджиев, и двамата приятели на нашия сайт, Ви представяме скенирани брошури, каталози и др. оригинални документи за дейността на най-голямата българска радиофабрика преди 1945 г. Тулан Бургас. Основана от инж. Светозар Пренеров през 1927...

Тулан

Радиоапарат Тулан. Радиоапарат Тулан Тулан е най-известната марка български радиоапарати до 1945 г. и цяла епоха в развитието на българската радиопромишленост от посочения период. Фабриката е основата в Бургас през 1927 г. от Светозар Пренеров. Тук редуваме снимки на различни радиоапарати Тулан с част от текста  на нашия колега PDM ,,Производство на лампови радиоапарати...