Антон Оруш отново в ТВ Евроком – 07.ІІІ.2016

Антон Оруш отново в ТВ Евроком - 07.ІІІ.2016 Антон Оруш отново в ТВ Евроком - 07.ІІІ.2016   Този път обърнахме внимание на някои малко известни български домакински електроуреди от 50-те г., повечето от които на 150 волта. Дано да не сме се изложили много: http://sandacite.bg/drugi/Anton%20Orush%20otnovo%20v%20TV%20Evrokom%20-%2007.II%d0%86.2016.mp4

Електроуреди от Народната република

Днес ще Ви покажем няколко рекламни илюстрации от електроуреди, предлагани на българския пазар през 1977 г. Взети са от ,,Каталог на стоките за народно потребление" № 1`1977 г., издание на Министерството на леката промишленост На долните снимки освен първата българска автоматична перална машина Перла`73 и два Мраза, забелязваме и някои по-редки...