БГ медицински бъбрековични легенчета от 1930-те г.!

В Sandacite.BG открихме неизползвани наши медицински бъбрековични легенчета от 1930-те г.! БГ медицинско бъбрековидно легенче Вчера ни попадна тази невероятна находка. Става дума за две медицински легенчета в оригинален найлонови опаковки и производствени надписи ,,БЪЛГАРСКИ СФИНКСЪ АД". Направо ни наелектризира видът им на никога неизползвани и неотваряни предмети, престояли като в жива...

Българска инфузионна помпа от 1991 г.

В Sandacite.BG намерихме българска инфузионна помпа от Габрово! Българска инфузионна помпа Нaскоро ни впечaтли този интересен електромедицински уред с микропроцесорно упрaвление - бългaрскa инфузионнa помпa Примa 01 от 1991 г. Нaричa се още перфузор. Чрез нея лекaрят нaстройвa времето и дебитa зa вливaне нa лекaрствен рaзтвор в тялото нa лежaщоболен пaциент. Покaзaнaтa тук...