Лъкът и стрелата в Първото българско царство

Лъкът и стрелата в Първото българско царство Лъкът и стрелата в Първото българско царство Всяко историческо изследване цели да възста­нови един факт, действие или събитие, да се доближи най-плътно до онова, което е било в действителност. Археологическото изследва­не има същата цел, но вече по отношение на бита — материалната и духовната култура,...