[1960] Българска вакуум помпа

[1960] Българска вакуум помпа [1960] Българска вакуум помпаВакуум помпата е предназначена за всмукване на въздух или газ с цел да се създаде вакуум в закрита апаратура. Вакуум помпите не изискват очи­стване на постъпващия в тях въздух и допускат попадане на течност, за­едно със засмуквания въздух. Тя работи на следния принцип: в цилиндричното й тяло...