Район Младост преди 40 години!

Район Младост преди 40 години! Район Младост преди 40 години! Статията е от 1974 г. и отразява моментното състояние на архитектурата и качеството на живот в популярния  софийски жилищен район Младост през цитирания период. Откривате ли своите блокове? :) ,,Само за няколко години на югоизток от София израсна един нов град, в който...