Форумна среща 2015 – осем години Сандъците!

Форумна среща 2015 Форумна среща 2015 8 септември 2015 беше един от най-приятните дни за мен, защото проведохме ІХ среща на сайта или форумна среща - който както желае. Нямахме претенциите да бъде национална, но, разбира се, тя беше отворен акъм всички приятели на Сандъците от страната. По този начин отбелязахме осмия рожден...