П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов - Български електрически предпазители за ниско напрежение П. Братинов - Български електрически предпазители за ниско напрежение В книгата ще намерите информация за: предпазители за полупроводникови уредби, полупроводникови предпазители, винтови предпазители, предпазители за електрокари, малогабаритни предпазители, тръбни предпазители, специални предпазители, прекъсвач-предпазител, предпазители за помощни вериги. София, ДИ Техника, 1976 г. - изтеглете оттук...