[1983] Български електронни системи за автоматизация

[1983] Български електронни системи за автоматизация [1983] Български електронни системи за автоматизацияБиографията на българското приборостроене започна в началото на 60-те години. Първият правителствен документ, който ре­гламентира приборостроителната промишленост у пас, датира от 1961 г., като четири години по-късно, през април 1965 г., е образувано и Държавно стопанско обединение Приборостроене. В стратегията на...