Технологична система за проектиране ТСП II

Технологична система за проектиране ТСП II Технологична система за проектиране ТСП II През 1989 г. Комбинат Технотроника София разработва системата за автоматизирано създаване на управляващи програми за управление на металорежещи машини с цифрово програмно управление ТСП ІІ. Системата използва алгоритмичния език APS. Основните функции на системата са следните: ръчно въвеждане на управляващи програми за металорежещи...