Какво е сигналгенератор

Какво е сигналгенератор Какво-е-сигналгенератор Сигналгенераторът е измервателен уред, който можете да срещнете още под названието високочестотен измервателен генератор или още осцилатор. В тази лекция на Сандъците - сандъците ще се занимаем с устройството на този уред, неговият начин на действие и схема. Сигналгенераторът произвежда високочестотни трептения, честотата и амплитудата на които може да се...

Високочестотен сигналгенератор СГ2

Високочестотен сигналгенератор СГ2   Високочестотен сигналгенератор СГ2 Високочестотният сигналгенератор тип СГ2 е произвеждан от завод Електроника София след 1954 г. Той е предназначен за произвеждане на високочестотно синусоидално напрежение в честотния обхват от 100 kHz до 30 MHz. Това напрежение може да бъде модулирано както от вграден тонгенератор с напрежение с честота 400...