Направете си сами електромер

Направете си сами електромер При изработване саморъчно апара­тури, на всеки електротехник и радио­техник са необходими измерителни апарати: амперметри, волтметри, ми- лиамперметри и др. Тези апарати не всякога може да се цамерат, а при това те може да се направят от евтини подръчни матери­али. Те ще работат почти така, както и фабричните. ЕЛЕKTРОМАГНИТЕН АМПЕРМЕТЪР...