Златни медали от Пловдивския панаир 1983

Златни медали от Пловдивския панаир 1983 Златни-медали-от-Пловдивския-панаир-1983 В тази публикация в Сандъците - сандъците ще ви представим няколко интересни образеца българска техника, получили златни медали от Пловдивския панаир 1983 г. Приятно разглеждане! Диспечерска система ЛЕН-ИВ. Съдържа петканална радиостанция, вклю­чително блок за включване към автоматична теле­фонна централа. Проекти­рана е в Института по специална електроника...