Радиоприемник Респром РС201 + схема и описание

Радиоприемник Респром РС201 + схема и описание Радиоприемник Респром РС201 + схема и описание Респром РС201 е стереофоничен радиоприемник с четири обхвата. Реализиран с 5 интегрални схеми, един полеви и 13 биполярни транзистора. рс201-схема Има луминисцентен диод за индикация на стереопрограмите. тунер-респром-рс201 Има и множество куплунзи за включване на грамофон с динамична и кристална доза, магнетофон, стереослушалки...