Български радиоапарат АБ`71 Т + схема и описание

Български радиоапарат АБ`71 Т + схема и описание Български радиоапарат АБ`71 Т + схема и описание Малък настолен радиоприемник с мрежово захранване, изцяло транзисторизиран, производство на ЗТР Велико Търново от 1971 година. радиоприемник-респром-аб71т В постройката му са използувани 7 транзистора. Притежава 2 честотни обхвата - средни и къси вълни, без феритна антена. аб71т Нискочестотният усилвател е...