Стар радиоприемник Симфония + схема и описание

Стар радиоприемник Симфония + схема и описание Стар радиоприемник Симфония + схема и описание Произвежда се от 1961 г. в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София. старо-радио-симфония Настолен комбиниран радиоприемник ІІ клас. Феритна антена за СВ и ДВ. радио-симфония-цена Честотни обхвати: УKB—64,5 - 73 MHz КВ2—11,5-18 MHz КВ1—5,8-11,5 MHz СВ—520-1620 kHz ДВ—145-350 kHz Произвеждана е и версия на радиоприемника Симфония  под названието...

Радиоприемник Симфония 11 стерео

Това е много рядък български радиоприемник. Долната извадка е от Каталога на СЗ София`64 г.: Радиоприемникът тип S11 St, предназначен за стерео и моно възпроизвеждане, има тази особеност, че в него не са вградени високоговорители. Той работи с изнесени системи високоговорители, например тип КЗ или тип ВК, при което стереоефектът при...