[1958] Стар радиоапарат Орфей + схема и документация

Стар радиоапарат Орфей + схема и документация От 1958 г. в СЗ Кл. Ворошилов София се произвежда седемламповият радиоапарат Орфей. Притежава 4 вълнови обхвата, възможност за четири вида захранващи напрежения. Стар радиоапарат Орфей + схема и документация старо-радио-орфей радиоапарат-орфей Вградена е феритна антена за средни и дълги вълни. Лампите са от Е серия: ECH81, ECC85, EF89,...