Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама

Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама Български радиоприемник Симфония 10 + схема и реклама Радиоприемник Симфония 10, тип Р—РГП с 8 лампи, една от тях служи за индикатор на настройката, с два гер­маниеви диода и селенов изправител. Приемникът има 4 обхвата на АМ и 1 на УКВ ЧМ, крайно НЧ стъпало...