[1963] Старо радио Концертино + описание и схема

Концертино - ІV клас четирилампов настолен суперхетеродинен радиоапарат. Производство на ЗМР В. Търново. Лампи - Е серия - ECH81, EBF89, EM84, ECL82 Всичко за него можете да намерите в приложеното техническо описание от книгата на  Спиро Пецулев и Баньо Петков, а ето и няколко негови снимки. Малка кутия, като за четвъртокласен апарат, направена от...