Първата българска фабрика за радиоприемници

Първата българска фабрика за радиоприемници Първата българска фабрика за радиоприемници По-долу виждате производствен процес във фабриката на инж. Светозар Пренеров Тулан, по-известна като първата българска фабрика за радиоприемници. първата българска фабрика за радиоприемници (2) Първата българска фабрика за радиоприемници (1) първата българска фабрика за радиоприемници (3) Друг е въпросът, че софийската фабрика ВЕВО Радио Етаблисман също е...

Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть

Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть Архивъ на радиофабрика Туланъ ІІ часть Рекламна брошура на Тулан: Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Тулан реклама Tulan reklama Каталогът на радиофабрика Тулан за 1940-1941 г.: Тулан каталог Tulan katalog Резултати след анонимен конкурс, в който Тулан е излязъл победител: Радио Тулан конкурс Radio Tulan konkurs Радио Тулан конкурс...