[1958] Монтажът на първия панелен блок в България

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България 1958-Монтажът-на-първия-панелен-блок-в-България Монтирането на елементите за едропанелната и едроблоковата сграда се извърши от една монтажна бригада, съоръжена с един мон­тажен механизъм. Трябва да отбележим, че сменяването на работните положения на стрелата изискваше доста време — около 4 часа. Това обстоятелство наложи да се измени първоначално приетият ред...