Българска електронноизчислителна машина ЗИТ-151

Българска електронноизчислителна машина ЗИТ-151 Българска електронноизчислителна машина ЗИТ-151 През 1969 г. Заводът за изчислителна техника в София започна да произвежда уни­версалната  ЗИТ 151 . по лиценз на японската „Facom-230–30“ на фирмата Fujitsu. Внедряването ѝ за производство започва с обучение на специалисти, предоставяне на пълна производствена документация и готови комплекти компоненти и шкафове за монтаж,...