Радиоапарат Рила + схема

Радиоапарат Рила + схема Радиоапарат Рила + схема Принципната схема на радиоапарата Рила се различава твърде малко от тази на радиопремника Мелодия 15 Т. радиоапарат-рила продавам-радиоапарат-рила При Рила липсва индикатор на настройка (ЕМ 84), поради което в захранващата група липсва и изправителят за 160 волта. радиоприемник-рила Кинематична схема на радиоприемника Рила: радиоапарат-рила-описание Принципна схема на радиоприемника Рила: радиоапарат-рила-схема Произвежда се от края...