Синтез, Орфид, Тексидата

Синтез, Орфид, Тексидата Синтез-Орфид-Тексидата Споменатите по-горе български компютърни програми са разработени през 1986 г. СИНТЕЗ Синтез е развойна компютърна система за изграждане на подсисте­ми за синтез на говор. Представлява интерфейсна карта и софтуер за Правец 82. В картата са вградени ин­тегрални синтезатори на говор от фонемен тип (SC-01 — за 64 фонеми и...