Микротекст ІІ – българският Word

Микротекст ІІ - българският Word Микротекст ІІ - българският Word MuкpoTEKCT II е втора, значително разширена и усъвършенства­на версия на популярния едноименен текстообработващ програмен продукт Микротекст. Разработен е от СП Микросистеми през 1989 г. По-надолу ще имате възможност да го изтеглите, за да си го емулирате, ако желаете :) Той предлага всичко, което може...