ИЗОТ 0124 – контрол на печатни платки

ИЗОТ 0124 - контрол на печатни платки ИЗОТ-0124-контрол-на-печатни-платки Както едно време, така и сега, главна причина за корозията и за влошаването на диелектричните параметри на печатните плат­ки са йонните остатъци върху повърхността им след крайната обработка. Проводимостта на разтвора, екстрахиращ тези йонни остатъци, се използува за оценка на замърсеността на повърх­ността на...

Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки Как се проверяваха печатни платки ИЗОТ 1010С е автоматизирана изпитвателна система (АИС) за динамично тактово-скоростио функционално тестиране на печатни платки. ИЗОТ 1010С открива сложните времезависими неизправности, които остават неидентифицирани, докато не се изпълни системен тест. Честотата на следване на тестовите набори е програмируема от 1 kHz до 2...