Електропромишленост и приборостроене – 11-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Надеждност на статорната изолация на асинхронни двигатели за високо напрежение Разпределение на функциите в двупроцесорна система с микропроцесор СМ 601 Програмно управление и регулиране на скоростта на постояннотоков двигател Работа на контактори, захранвани чрез трансформатори Изчисляване на вибрациите от дебаланс за произволна точка от електрическата машина Стабилност на тричестотни  параметрични системи, използувани като двуполюсници с...

Електропромишленост и приборостроене – 10`82

СЪДЪРЖАНИЕ Българските машиностроители пред своя празник Избор на система за оперативно управление на производството в производствените звена на машиностроителните предприятия Автоматизиран лазерен флуорометър, управляван от мини ЕИМ Динамично управление на индикаторни елементи с помощта на микропроцесор Приложение на лазера в технологията на силициевите интегрални схеми Система за термостабилизация на твърдотелен лазер Оптимизиране на магнитни системи, използувани в...