[1962] Нови български центробежни помпи!

[1962] Нови български центробежни помпи! [1962] Нови български центробежни помпи!В ДМЗ „Н. Й. Вапцаров“ — Пле­вен се произвеждат центробежни помпи от типа НД, които са предназ­начени за прехвърляне на вода и дру­ги чисти течности при температури до 100 градуса С. Те се използват в помпените станции за водоснабдя­ване на градовете...

[1965] ДМЗ Видин и помпените станции на България

[1965] ДМЗ Видин и помпените станции на България [1965] ДМЗ Видин и помпените станции на БългарияДо началото на 1960-те години единствени предприятия в страната, които произвеждат машини и съоръжения за помпени станции, са заводите Сила в Ямбол и Васил Коларов във Варна. Завод Сила започва производството на малък асортимент помпи, и...