Микроклас – компютърни класове с Правец 16

Микроклас - компютърни класове с Правец 16 Микроклас-компютърни-класове-с-Правец-16 Компютърният клас е система от персонални компютри, свързани помежду си и снабдени с комплект технически средства и програмно оси­гуряване, с която се осъществява обучение и самообучение на съвременно равнище. Основните функции на компютърния клас са следните: провеждане на лекции; провеждане на упражнения и самообучение; проверка...