Петко Попганчев – гениалният летец от Царство България

Днес в Сандъците - Sandacite Ви разказваме за един възхитителен български пилот! Петко Попганчев летец пилот И уйде самолето над ряката! Обикновено фразеологизмите и поговорките казват истината. Но в нея често се съдържат и изключения. Точно по силата на това твърдение известният израз ,,уйде коньо у ряката“ не може да бъде приет за...