Видове електронни лампи

Видове електронни лампи Видове електронни лампи Днешната лекция в Сандъците - сандъците е за градивния елемент на огромна част от радиоелектронната апаратура, която изпълва нашите колекции - нейно величество електронната лампа! Електрически ток във вакуум Ако разреждането на газа в една тръба е много голямо и вероятността за сблъскване между молекули, йони и електрони е малка,...

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема) Тази схема с прелестната характеристика ,,за направо от мрежата" намерихме в списание Наука и живот от 1933 г. ,,Кондензаторитѣ могатъ да бѫдатъ съ твърдъ диелектрикъ. Можете сами да си приготвитѣ бубинитѣ, които са три..." Продължете да четете: [1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)  двулампов-приемник-пентоди   двулампов-мрежов-приемник Цялата статия като DjVu...