[1962] Системи и схеми в панелното строителство

[1962] Системи и схеми в панелното строителство [1962] Системи и схеми в панелното строителствоВ зависимост от усъвършенствуването на индустриалните методи на домостроене се подобряват архитектурно-конструк­тивните и технологичните параметри на жилищните сгради. Основни показатели, които характеризират този прогрес в едро­панелните жилищни сгради, са: подобряване на обемно-планировъчното решение, повишаване на степента на сглобяемост...