Български осцилоскоп ОН4

Български осцилоскоп ОН4 Български осцилоскоп ОН4 Осцилоскопът ОН4 служи за изследване на периодични и импулсни електри­чески колебания, както и за измерване на тяхната амплитуда и продължителност. Намира приложение в телевизионния и радиосервиз, но може да се използва и в други области на радиотехниката и електротехниката. Техническитe му данни ca: Вертикален усилвател: честотна лента 0-5 MHz чувствителност...